Co-teaching

Het doel dat bij co-teaching centraal staat, is het vergroten van de

handelingsbekwaamheid van de leerkrachten, zodat de leerkrachten beter leren om te gaan met specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in de groep;

  • Zodat de leerlingen leren, met behulp van directe feedback van de leerkracht, een beter inzicht te krijgen in hun eigen handelen en gedrag.

  • Zodat de leerlingen leren zichzelf beter aan te sturen en meer controle te krijgen over hun eigen handelen.

  • Zodat de leerlingen leren met elkaar samen te werken/spelen en elkaar te ondersteunen waar nodig.

  • De betrokkenheid van ouders vergroten en zoveel mogelijk samenwerken aan het stimuleren van sociale vaardigheden bij leerlingen.

De coach en de leerkracht zijn beide in de klas aanwezig. Ze dragen beiden verantwoordelijkheid voor de desbetreffende lessen.

 

De leerkrachten leren beter om te gaan met specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in de groep. De leraar heeft meer mogelijkheden om evidence- and practice-based interventies in te zetten.

 

Voor de leerkrachten is het ook fijn om het samen te doen. Gedurende het traject is er elke schooldag contact tussen de leerkracht en de coach. De middelen die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn: whatsapp, e-mail en scrum.