Voor wie?

Wat kan ik betekenen voor scholen, ouders en kinderen:
 

 • Ik ben gecertificeerd coach ‘ik leer anders’

 • Coachen van leerkrachten en IB-érs

 • Co-teaching van leerkrachten

 • Psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen

 • Psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen met een complexe problematiek

 • Onderzoek bij kinderen met gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen

 • Onderzoek bij kinderen die de Nederlandse taal nog niet (voldoende) machtig zijn

 • Onderzoek bij kinderen met (ernstige) spraak-taalproblemen (TOS)

 • ZAT/ZBO actief bijwonen

 • Diagnostisch gesprek met een kind

 • Bemiddelen bij een verstoorde relatie tussen ouders en school

 • Het geven van sociale vaardigheidstrainingen en Faalangsttrainingen

 • Ik ben de Turkse taal machtig, zowel mondeling als schriftelijk, waardoor ik kinderen en ouders van Turkse komaf ondersteuning in eigen taal kan bieden.

 • Spreekuur op scholen.